IHOPSÄTTNING

Växthusen av Vivero består av 103 trekanter. Innan växthuset uppförs behöver dessa trekanter fästas ihop med varandra till trapetser, fem- och sexkanter (dvs sättas ihop). Sedan kan växthuset monteras ihop av de ihopsatta polygonerna.

 

Kunden kan själv sätta ihop detaljerna med hjälp av denna anvisning eller beställa tjänsten från oss (se prislista). Ihopsättningen är inte svår men tar ganska lång tid.

 

För lättare montering på plats rekommenderas det att trekanterna först sätts ihop till femkanter,

trapetser och sexkanter.

Fig. 1

Trekanterna i förpackningen är markerade enligt färgerna på Figur 1.

Ta 2 trekanter, täta skarven med silikon, kontrollera att hörnen och monteringspunkterna är i linje,

fixera med hjälp av medföljande klämskruvar och fäst ihop med bultar genom förborrade hål.

The last two triangles of the pentagrams (colour coded blue) need to be attached together before joining the two larger pieces to form a pentagram, as shown on the first two photos below.

 

To form the hexagons (colour coded red) attach the triangles into 2 separate trapezoids and then join those to form the hexagon, as shown on the last photo below.

 

Clean off the excess silicone.

Vid ihopsättning av en femkant ska de två sista trekanterna fästas ihop med varandra innan de fästs

ihop med de övriga trekanterna till en femkant. Vid en sexkant monteras trekanterna först till 2

trapetser som sedan fästs ihop med varandra. Rengör detaljen från överflödigt silikon.

Femkanterna med automatiska öppnare ska placeras i ställen som är markerade med mörkblått på

figuren, de två manuellt öppnade fönstren (med gångjärn) placeras i ställen markerade med ljusblått

efter eget val.

Ihopsättning av dörren: börja med att ta fram dörrkarmens detaljer och fästa ihop dem med

dörrskruvar genom förborrade hål, sedan fäst den nedre dörrhalvan vid dörrkarmen med gångjärnen.

E: info[at]vivero.ee

Tel: +372 555 74245