1. Sibirisk lärk

2. Makrolon

3. Fästanordningar

Sibirisk lärk (Larix sibirica)

 

Sibirisk lärk är ett hårt och tätt träslag med mycket bra motståndskraft mot väder. Sibirisk lärk innehåller mycket kåda och behöver nödvändigtvis ingen behandling för utomhusanvändning. Passar också att användas på ställen med höga krav.

 

Sibirisk lärk används mest i byggnadskonstruktioner med aggressiv miljöpåverkan: inom fartygs- och vattenbyggnation, inom byggnation av trappor och till tätning av tak och ytterväggar.

Makrolon

 

Växthuset blir mycket bättre värmeisolerat om man använder flerskiktiga polykarbonatskivor istället för glasskivorna eller plastfolie som är vanligast.

 

• Makrolon har använts framgångsrikt redan i över 50 år. Materialet passar till byggnation av vinterträdgårdar, växthus och markiser.

 

• Makrolon är motståndskraftigt mot väder. En Longlife yta skyddar materialet mot UV-strålning som gör det möjligt för tillverkaren att ge 10 års garanti på materialets genomskinlighet. Den egentliga hållbarheten är 30-40 år.

 

• Makrolon Multi är slag- och vädertålig plast i flera skikt. Makrolon har bra genomskinlighet. Beroende på skivornas tjocklek är genomskinligheten 69-80%.

Fästanordningar

 

Alla fästanordningar – gångjärn, bultar, packningar, slagmuttrar – är tillverkade av rostfritt stål. Eftersom tillverkaren ger polykarbonat en garanti som varar årtionden, sibirisk lärk upp till 80 år, använder vi även fästanordningar som varar lika länge.

MATERIAL

E: info[at]vivero.ee

Tel: +372 555 74245